Overenskomsten sikrer dig et godt arbejdsliv

Vores overenskomster består af helt basale regler om blandt andet løn, opsigelse, barsel, kørsel, arbejdstid, lærlinge, pension, uddannelse og tillidsmænd. Samtidig danner overenskomsterne også ramme om en lang række andre goder, du som medlem har adgang til. For eksempel vores sundhedsordning, uddannelsesfonden MALKOM samt opmåling og beregning af malerarbejde.

Kort sagt: Vi kender dit fag, og derfor kan du regne med, at vi er de bedste til at sikre dig et godt arbejdsliv.

Malerforbundet har i foråret 2017 forhandlet nye overenskomster med arbejdsgiverne. Du kan læse protokollaterne for din ny overenskomst nedenfor:

Development: Hjemmesider.dk