OK20: Hvad betyder sammenkædningsreglen?

Oprettet: 21.03.2020

Sammenkædningsreglen betyder i korte træk, at i stedet for de enkelte forbund stemmer om overenskomstresultatet hver for sig, så kædes afstemningen sammen på hovedorganisationsniveau. Altså er det flertallet af medlemmerne i samtlige FH-forbund, der afgør, om overenskomstaftalerne bliver overholdt.

Reglerne betyder at:

Ræsonnementet for sammenkædningsreglerne er, at et nej-mindretal ikke skal kunne presse et ja-flertal ud i konflikt.

Development: Hjemmesider.dk