• Forligsmanden har nu fremlagt en skitse til mæglingsforlag. Skitsen er udarbejdet i samarbejde med FH og DA. Forligsmanden regner med at fremsætte den endelige mæglingsforslag onsdag i næste uge. 

    Du vil som medlem af Malerforbundet blive kontaktet inden længe og blive informeret om det videre forløb. 

OK20: Her er mæglingsskitsen

Oprettet: 21.03.2020

Der er nu blevet præsenteret en mæglingsskitse for de områder, der ikke har kunnet indgå aftale om ny overenskomst – Herunder Malerforbundet, der onsdag måtte forlade Forligsinstitutionen efter et endegyldigt sammenbrud i forhandlingerne med Danske Malermestre og Dansk Byggeri.

Mæglingsskitsen er udarbejdet i Forligsinstitutionen i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Du kan se skitsen her.

Hvad nu?

De lokale afdelinger i Malerforbundet vil sammen med deres bestyrelser granske mæglingsskitsen igennem. Du vil blive kontaktet inden længe og blive informeret om det videre forløb.

Development: Hjemmesider.dk