Ledig og dagpenge

Delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen

Den 27. maj 2020 er der trådt nye regler i kraft om den delvise genåbning af Danmark.

I de nye regler er der forskel på hvor i landet du bor. Vi har derfor opdelt reglerne, så du kan se, hvad der gælder, hvis du bor på Sjælland eller Fyn/Jylland.

Fælles er dog, at rådighedsreglerne igen er gældende fra den 27. maj 2020. Det betyder, at du som dagpengemodtager har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har pligt til at søge mindst 2 stillinger pr. uge.

Hvis du bor i Region Hovedstaden eller Region Sjælland:

 • Tilmelding som ledig
  Gør du på Jobnet.dk. Hvis det ikke er muligt, kan du tilmelde dig telefonisk eller aflevere et brev hos din kommune.
 • Oprettelse af CV på Jobnet.dk

Hvis du har meldt dig ledig i perioden fra den 1. marts 2020 og frem til og med den 26. maj 2020, skal dit CV være oprettet og gjort tilgængeligt for arbejdsgiverne snarest muligt og senest den 15. august 2020.

 • CV-samtale i a-kassen
  Vi indkalder dig til en digital/telefonisk CV-samtale snarest muligt – og inden den 15. august 2020. Du har pligt til at deltage i samtalen.
   
 • Rådighedssamtale i a-kassen
  Vi indkalder dig til en digital/telefonisk samtale afhængig af, hvor længe du har været ledig. Du har pligt til at deltage i samtalen.
   
 • Jobsamtaler i Jobcentrene

Samtalerne holdes digitalt/telefonisk - også de fælles jobsamtaler, hvor A-kassen deltager.

 

Hvis du bor i Region Syddanmark, Region Midtjylland eller Region Nordjylland:

 • Tilmelding som ledig
  Gør du på Jobnet.dk. Hvis det ikke er muligt, kan du tilmelde dig ved personligt fremmøde på Jobcenteret.
 • Oprettelse af CV på Jobnet.dk

Hvis du har meldt dig ledig i perioden fra den 1. marts 2020 og frem til og med den 26. maj 2020, skal dit CV være oprettet og gjort tilgængeligt for arbejdsgiverne snarest muligt og senest den 15. august 2020.

 • Afholdelse af CV-samtale

Vi indkalder dig enten til en personlig samtale i a-kassen, alternativt gennemføres samtale digitalt/telefonisk.

Development: Hjemmesider.dk