Bliv klogere på de nye regler i a-kassen

Oprettet: 31.08.2017

Den 1. juli trådte en ny dagpengelovgiving i kraft. Det betyder blandt andet, at der er lavet om i måden, din dagpengesats bliver beregnet, samt hvor tit dine dagpenge bliver udbetalt. Malerforbundet giver dig et lille overblik.

Nu får du dagpenge pr. time – ikke pr. uge 
Bliver du ledig, og er du medlem af a-kassen med såkaldt fuld dagpengeret, kan du inden for tre år få udbetalt dagpenge i en periode, der svarer til 2 år. De to år giver 3.848 timer.

Sagt på en anden måde, kan du se de 3.848 timers dagpengeret som et klippekort, der har en gyldighedsperiode på tre år. Du bruger af dine klip, hver gang du får udbetalt ydelser fra a-kassen. Et klip er lig med en times udbetalt dagpenge.

Tidligere blev din dagpengeret opgjort i uger. Hvilket betød, at selvom du kun fik udbetalt dagpenge for to dage, så blev der klippet en hel uge på dit dagpengekort. Det er lavet om nu.

Frit valg: Forlæng din dagpengeperiode, eller optjen timer til en helt ny dagpengeret
Dine dagpenge rækker til to år i en periode på tre år. Hvis du i løbet af de tre år har arbejde i længere eller kortere perioder, kan du bruge de arbejdstimer til enten at forlænge din dagpengeperiode eller optjene en helt ny dagpengeret.

Hvis du vil forlænge din dagpengeperiode...
Bliver dine registrerede arbejdstimer inden for den 3-årige periode fordoblet, sådan så én times arbejde giver dig ret til to timers dagpenge. Du kan højst forlænge din dagpengeperiode med 1.924 timer. Det svarer til et år. 

Hvis du vil optjene en ny dagpengeret...
Skal du som fuldtidsforsikret have arbejdet 1.924 timer inden for de seneste tre år. Du skal i samme periode have været medlem af a-kassen.

Din sats afhænger af din indkomst
Fra 1. juli bliver din dagpengesats beregnet ud fra de 12 måneder, ud af de sidste 24, hvor du har haft den højeste indkomst. Tidligere har det været de sidste 12 ugers indkomst, før du meldte dig ledig, som bestemte din dagpengesats.

Når du først har fået beregnet din sats, gælder den, så længe du er ledig. Det er først, når du får timer nok til en ny dagpengeret, at din dagpengesats bliver beregnet på ny.

Udbetaling sker hver måned i stedet for hver 14. dag
Fra 1. juli vil dine dagpenge blive udbetalt for en hel kalendermåned ad gangen. Som fuldtidsforsikret får du udbetalt dagpenge for 160,33 timer pr. måned. Deltidsforsikrede: 130 timer pr. måned.

Har du haft arbejde eller andre aktiviteter i løbet af måneden, skal a-kassen trække de timer fra dine dagpenge. A-kassen kan mindst udbetale for 14,8 timer på en måned. Alt under 14,8 timer om måneden bortfalder og bliver ikke udbetalt.

Er du i tvivl? Ring til din a-kasse og få svar!
Byggefagenes A-kasse, Storkøbenhavn: 35 31 01 00 
Byggefagenes A-kasse, Sjælland: 70 10 09 10 
Byggefagenes A-kasse, Fyn-JyllandSyd: 66 12 83 95 
Byggefagenes A-kasse, Midtjylland: 70 10 19 10 
Byggefagenes A-kasse, Øst/Vest: 86 13 81 00 
Byggefagenes A-kasse, Nordjylland: 96 20 20 60

Development: Hjemmesider.dk