Malerforbundet er med: 41 fagforbund kræver ændringer af reglerne om førtidspension

Oprettet: 21.08.2017

Mens Folketingets partier gør sig klar til at evaluere fleksjob- og førtidspensionsformen, melder Malerforbundet sig sammen med 40 andre fagforeninger ind i kampen. ”Vi må og skal gøre op med den mistillid, som systemet præsenterer borgerne for,” siger næstformand Tonny Olsen.

Kan du ikke arbejde mere end syv timer om ugen, bør du selv kunne vælge, om du vil på førtidspension, i ressourceforløb eller i fleksjob. Og det skal være et retskrav, mener Malerforbundet sammen med 40 andre fagforbund, som er gået sammen om seks ændringsforslag til reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013.

-Det er alt fra Malerforbundet til Ingeniørforeningen IDA, som er med i de her seks ændringsforslag. Og i mine øjne taler det for sig selv, når vi er så mange fagforbund, der oplever det samme. Det betyder jo, at den mistillid, som borgere med nedsat arbejdsevne bliver mødt med, ikke kun går ud over håndværkeren. Pædagogen oplever den også, og det er ikke i orden, siger Malerforbundets næstformand Tonny Olsen.

Arbejdsgiverne advarer om at lette på reglerne
Ud over forslaget om, at borgeren skal have ret til selv at vælge førtidspension, ressourceforløb eller fleksjob, er der også forslag om, at man maksimalt skal kunne være i ressourceforløb i fem år, at borgeren selv skal kunne søge om det, og at ressourceydelsen skal øges, så den matcher sygedagpengesatsen.

Til Dagbladet Information advarer chefkonsulent fra Dansk Arbejdsgiverforening, Maria Bille Høg, om, at forslagene vil være: "en gentagelse af det sidste årtis fejltagelse, hvor tusinder af mennesker er blevet smidt på førtidspension uden grund, både til økonomisk men også sundhedsmæssig skade."

Der må være en grænse
Men der må være en grænse for, hvad man udsætter syge folk for, mener Tonny Olsen:

-Det handler om at sætte mennesket før systemet. Det nytter ikke noget, at kommunerne udsætter borgerne for endnu en arbejdsprøvning, endnu undersøgelse og endnu en test, når det er tydeligt, at borgeren ikke kan. De må og skal respektere den lægefaglige vurdering, siger Tonny Olsen og fortsætter:

-Vores oplevelse er klart, at langt de fleste mennesker gerne vil arbejde, selv nogle få timer er nok, bare de kan bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Men der er også medlemmer, som er så dårlige, at de simpelthen ikke kan arbejde. Og dem skal vi hjælpe – ikke hetze, slutter han.    

DE SEKS FORSLAG TIL FORBEDRING AF BESTEMMELSERNE OM FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSION:
1) Er borgerens arbejdsevne nedsat til syv timer eller derunder, skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

2) Ressourceforløb skal have en maximal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

3) Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed også kunne klage over ressourceforløb.

4) Adgangen til fastholdelsesfleksjob skal være lettere – blandt andet skal kravet om 12 måneders forudgående ansættelse afskaffes.

5) Ressourceforløbsydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er en kompensation for mistet erhvervsevne.

6) Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet. I en ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

Development: Hjemmesider.dk