• Kongressen vil blive afholdt online på grund af den nuværende COVID-19-situation.

Ekstraordinær kongres

Malerforbundet afholder ekstraordinær kongres lørdag den 27. februar 2021. Her skal der vælges en formand for Malerforbundet.

I lyset af COVID-19-pandemien og de landsdækkende gældende restriktioner vil den ekstraordinære kongres blive afholdt virtuelt. Det betyder, at samtlige delegerede vil tilgå kongressen og afgive stemmer online. Et eksternt firma med speciale i virtuelle møder og events vil stå for alt det tekniske, sørge for afstemningssystemer og yde teknisk assistance. De lokale afdelinger vil klæde de delegerede godt på til den virtuelle kongres og ligeledes være behjælpelig med det tekniske. 

Har du spørgsmål i forbindelse med den online-kongres, er du velkommen til at kontakte din lokale afdeling. 

Kongressen er Malerforbundets øverste myndighed. Normalt afholdes kongressen hvert 4. år, men ekstraordinære kongresser afholdes, når der som fx i nuværende situation skal vælges forbundsformand.

Medlemsdemokrati

Medlemmerne er repræsenteret ved kongressen via de delegerede. En deleret er et medlem, der er valgt til at repræsentere de øvrige medlemmer i lokalafdelingen. For at blive valgberettiget som delegeret skal man opstilles af medlemmer fra afdelingen. Valg af delegerede foregår typisk ved en generalforsamling i fagforeningen. Alle medlemmer har ret til og mulighed for at deltage i fagforeningernes generalforsamlinger. Hver afdeling sender 1 delegeret for hver 100 medlemmer. Derudover vil eleverne blive repræsenteret af MFD Ungdom.

Til den ekstraordinære kongres den 27. februar vil der være omkring 110 delegerede medlemmer, der hver har stemmeret, og dermed er det medlemmerne, der er med til at bestemme og sætte retningen for Malerforbundet.

De delegerede på kongressen er frie til at træffe deres egen beslutning i forhold til afstemninger. 

Af Forbundsloven fremgår det blandt andet, at "ingen delegeret kan møde på kongressen med bundet mandat fra sin afdeling. De delegeredes afstemning bør fremgå som resultat af den førte debat og på grundlag af de oplysninger, der fremkommer under sagens behandling på kongressen."

To kandidater til formandsposten

Da Martin B. Hansen i september valgte at fratræde som formand i Malerforbundet, skal der nu vælges en ny forbundsformand. Indtil videre har to kandidater meldt sig til posten: Næstformand i Malerforbundet Tonny Olsen, der siden september har fungeret som konstitueret formand, samt Michelle Frese, der er faglig sekretær og økonomiansvarlig i Malernes fagforening Storkøbenhavn.

Derudover er næstformand i Malernes Fagforening Midtjylland Rasmus Juul opstillet som ny næstformand i Malerforbundet og Jesper Carl, der er faglig sekretær i Malernes Fagforening Storkøbenhavn stiller op til posten som forbundssekretær i Malerforbundet.

Du kan læse mere om kandidaterne i menuen i venstre side, hvis du sidder ved en computer. Er du på mobilen, skal du klikke på 'menu' øverst i højre side.

Development: Hjemmesider.dk