Hvad skal du have i løn?

Din løn er bestemt af din overenskomst og stiger fra år til år. Er du i tvivl om, du får den rigtige sats, kan du tjekke det her eller kontakte din lokale afdeling og få et løntjek.

Er du lærling? Så brug lønberegneren til at se, om du får den rigtige løn.

Lønoversigt for dig der er dækket af overenskomsten med Danske Malermestre eller Dansk Byggeri:

SKÆRINGSDATO 1/3-2016 1/3-2017 1/3-2018 1/3-2019
Akkordudbetaling 121,85 123,85 125,85 127,85 
Søgnehelligdagsbetaling (SH) 7,75% 8,45% 9,15% 9,75%
Overarbejde - de første fire timer 60,93 61,93 62,93 63,93
Natarbejde, lør-, søn- og helligdage 121,85 123,85 125,85 127,85
Efteruddannelse Fuld løn Fuld løn Fuld løn Fuld løn
Sygdom, barns 1. sygedag,
hospitalsindlæggelse med barn, 
tilskadekomst, barselsorlov, fædreorlov, og graviditetsorlov. Max pr. time:
130,25 132,25 134,25 136,25
Skilteteknikere 139,75 141,75 143,75 145,75
Servicearbejder over 18 år
Servicearbejder over 17 år
Servicearbejder over 16 år
121,00
84,70
60,50
123,00
86,10
61,50
125,00
87,50
62,50
127,00
88,90
63,50
SKÆRINGSDATO 1/3-2016 1/7-2017 1/3-2018 1/3-2019
Forældreorlov (max 8 uger) 130,25 Max 175,00 Max 175,00 Max 175,00
Forhøjet pension under barsel - De første 14 uger. (kroner pr. time) Ingen 12,75 12,75 12,75
SKÆRINGSDATO 1/1-2016 1/1-2017 1/1-2018 1/1-2019 1/1-2020
Kørselsgodtgørelse:
- Minimumsbetaling uden for zonerne
- Ved max 176 km pr. dag, tur/retur
- Pr. kilometer uden for zonerne
- Kørsel i mesters bil (forbrugt tid)
15,00
 638,88
 3,63
 2,61
15,00
621,28
3,53
2,54
15,00
623,04
3,54
2,55

                  15,00
626,56
3,56
2,56

15,00
619,52
3,52
2,53
Sygedagpenge 112,97 114,73 116,22 117,70 119,02

 

Lønoversigt for dig der er dækket af overenskomsten med AutoBranchens ArbejdsgiverForening:

SKÆRINGSDATO 1/3-2016 1/3-2017 1/3-2018 1/3-2019  
Akkordtimesats, ventetid m.m. 132,34 134,46 136,61 138,79
Garantiløn 142,50 144,50 146,50 148,50
Søgnehelligdagsbetaling (SH) 7,5% 8,2% 8,9% 9,5%
Overarbejde - De første 3 timer
Efterfølgende timer samt SH- og helligdage
50%
100%
Efteruddannelse Fuld løn Fuld løn Fuld løn Fuld løn
Sygdom (max 5 uger), barns 1. sygedag og barns hospitalsindlæggelse (max 1 uge). 138,95 140,95 142,95 144,95
Pension - Egenbetaling
Pension - Arbejdsgiverbetalt
4,00%
8,00%
Barselsorlov:
Mødre - Max 14 uger + 4 ugers graviditetsorlov
Fædre - Max 2 uger
138,95 140,95 142,95 144,95
Fratrædelsesgodtgørelse:
Efter 3 års ansættelse
Efter 6 års ansættelse
Efter 8 års ansættelse
4.000 kr.
8.000 kr.
12.000 kr.
Servicearbejder over 18 år
Servicearbejder over 17 år
Dervicearbejder over 16 år
120,50
89,51
66,40
122,50
91,51
68,40
124,50
93,51
70,40
126,50
95,51
72,40
SKÆRINGSDATO 1/3-2016 1/7-2017 1/3-2018 1/3-2019
Forældreorlov (max 8 uger) 138,95 Fuld løn Fuld løn Fuld løn
SKÆRINGSDATO 1/1-2016 1/1-2017 1/1-2018 1/1-2019 1/1-2020
Sygedagpenge 112,97 114,73 116,22 Ukendt 119, 02 

 

 

Development: Hjemmesider.dk