Kongres 2018

 

Kongressen er Malerforbundets øverste myndighed, og det er her, de overodnede politiske og faglige beslutninger tages. Der afholdes ordinær kongres hvert fjerde år, og i år afholdes forbundets 34. ordinære kongres på Hotel Comwell i Kolding den 11. - 13. oktober. 

Kongressen åbner torsdag den 11. oktober klokken 10.00. Herfra vil forbundsledelsen aflægge beretning om den forgangne kongresperiode og fremlægge forbundets regnskab, og så er der er lagt op til debat og drøftelser om Malerforbundets fremtid. Derudover skal der tages stilling til nye forslag til lovændringer og den daglige ledelses skal vælges. Herunder, hvem der fremover skal stå i spidsen som formand. Udover de 98 delegerede, deltager blandt andre medlemmer fra MFD Ungdom, pensionister, øvrige medlemmer, repræsentanter fra andre forbund, samarbejdspartnere og politikere. Det er kun de delegerede, der har stemmeret til kongressen. 

DAG 3

Forbundssekretær Martin B. Hansen bliver ny formand i Malerforbundet 
Formandsvalget i Malerforbundet tog en uventet drejning på kongressens tredje dag. 
Umiddelbart efter morgensang i kongressalen lørdag formiddag meddelte Martin B. Hansen, at han har valgt at stille sig op til posten som forbundsformand. 
- Det er en hård dag, og det har været en hård tid, sagde Martin B. Hansen og hentydede til de senere måneders uro og uenigheder i Malerforbundet op til formandsvalget. 
- Jeg er blevet nødt til at træffe et valg for at trække os fremad i samlet flok, lød det fra Martin B. Hansen, der efterfølgende modtog stående klapsalver fra forsamlingen. 
Derefter tog forbundets hidtidige formand Kresten Vendelboe ordet og meddelte, at han trak sit kandidatur. 
- Jeg ville være et skarn, hvis jeg sagde, at jeg ikke er berørt af det her. Når vi er kommet hertil, vil jeg sige, at er der én, jeg vil overlade posten til, er det Martin. Derfor skal I også høre, at jeg trækker mit kandidatur og overlader posten til Martin, lød det fra Kresten Vendelboe. 
Formandsvalgets anden kandidat til formandsposten, Anne Mette Markussen, valgte også at trække sit kandidatur. 
Dermed blev Martin B. Hansen valgt som ny forbundsformand. 
Tonny Olsen blev genvalgt som næstformand. Og René Jensen fra afdeling Storkøbenhavn blev valgt som ny hovedkasserer.
Anne Mette Markussen og Kim Lasse Lasse Petersen blev valgt som forbundssekretærer. 
Dermed er det nye hold sat for Malerforbundets daglige ledelse. 

 

Ny daglig ledelse:

 

Dag 2

Den mundtlige-  og skriftlige kongresberetning blev fremlagt ved kongressens første dag af forbundets daglige ledelse. Herefter efterfulgte en livlig debat, hvor de delegerede kommenterede indholdet i beretningerne. Blandt andet lønsikring, organisering, udenlandsk arbejdskraft, arbejdsmiljø, åbenhed og ikke mindst OK17 blev taget op til debat.

På kongressens andendag lagde formand Kresten Vendelboe ud med at besvare gårsdagens kritik.

Efter ord fra næstformand Tonny Olsen og forbundssekretær Martin B. Hansen blev beretningen sendt afstemningen. Alle på nær fem delegerede fra MFD Ungdom stemte for godkendelse af beretningen. Heriblandt formand for MFD Ungdom Nanna Svane:

- Mangel på svar.. Respektløst over for sine kollegaer, at dette ikke er fagligt relateret mere, men er blevet til en personlig debat. Kan det virkelig passe, at MFD Ungdom skal være mere voksne end de respektive personer, udtaler Nanna Svane på vegne af de delegerede fra MFD Ungdom, der stemte imod godkendelse af kongresberetningen. 

Dernæst fremlagde hovedkasserer Ib Hansen den økonomiske beretning, der efterfølgende blev enstemmigt vedtaget. Den afgående hovedkasserer fik en masse ros og taksigelser med på vejen fra de delegerede. 

Resten af dag 2 går med behandling af de over 200 forslag til lovændringer. 

Dag 1 

Med fanemarch, fællessang til 'Når jeg ser et rødt flag smælde' og åbningstale er kongressen officielt skudt i gang.
I løbet af dagen fremlægger forbundets daglige ledelse mundtlige beretninger om den forgangne periode. Herefter kan de delegerede begære ordet.
Den skriftlige beretning ligger til download på denne side.

 

LO-formand Lizette Risgaard holder tale til kongressen. Læs mere her. 

Hilsner til Malerforbundet 

Hilsen fra Dansk El Forbund 
 
Kære Malerforbund
kære delegeret
Kære Kresten.
 
På vegne af Dansk El-Forbund ønskes i en god kongres, med håbet om i træffer en række beslutninger til gavn for Malerforbundets medlemmer.
Samtid vil vi godt sige tak for et godt og tæt samarbejde, både i LO, BAT og CO-Industri.
Vi er særligt glade for vores bofællesskab, som vi har fået etableret, vi ser frem til at udvide samarbejdet, både fagligt men også inden for A-kassen.
Det er godt med den daglige dialog i bofællesskabet.
 
Kresten skal også have tak for et godt personligt og stærk samarbejde.
 
For Dansk El forbund
 
Jørgen Juul Rasmussen 
Dansk El forbund.
 
Hilsen fra Blik & Rør
Blik og Rørarbejderforbundet sender en hilsen til malerforbundets kongres.
Vi takker for samarbejdet i BFA samt i Fagenes Bofællesskab, som har vist sig at være lige så givtigt for begge parter som forudset da vi startede rejsen på at vise nye veje for fælleskabet.
Blik og Rørarbejderforbundet ser frem til at forsætte rejsen og samarbejdet med malerforbundet.
Med venlig hilsen
Henrik W. Petersen
Forbundsformand 
Blik & Rør
 
Hilsen fra Enhedslisten
 
Enhedslistens folketingsgruppe sender de varmeste hilsner til jeres kongres i Kolding
Vi takker for det vedvarende gode samarbejde om et trygt og retfærdigt samfund, hvor ingen skal frygte for morgendagen, uanset hun eller han er i arbejde, er arbejdsløs eller ramt af sygdom
Vi formulerer vores arbejdsmarkedspolitik under stærk inspiration af forbund som jeres
Lige nu er 4 områder i centrum
• Et sikkert og sundt arbejdsmiljø – så alle kan gå på arbejde uden risiko for skader på helbredet
• Konsekvent indsats mod social dumping
• Et robust dagpengesystem der dækker alle, der uden egen skyld rammes af arbejdsløshed
• Ordentlige forhold for mennesker på flexjob og førtidspension. Og en værdig tilbagetrækning FØR vi er nedslidt
Vi ønsker jer en fremadrettet kongres der kan styrke malersvendenes hverdag – og arbejderbevægelsens indflydelse
 
Varme hilsner
Christian Juhl
Enhedslisten
 
Hilsen fra Serviceforbundet
 
Kære Malerforbund med alle medlemmer, ansatte og valgte
Serviceforbundet vil gerne ønske jer tillykke med jeres kongres, og vi sender jer de bedste ønsker om, at I vil få en saglig og fremadrettet debat, hvor I vil sætte nye mål for jeres fag, jeres overenskomster og jeres medlemmer. 
Med en folketingsåbning for få dage siden og en lang række politiske udmeldinger med ønsker om import af udenlandsk arbejdskraft, så er der mere end nogensinde brug for et stærkt Malerforbund til markere forbundets og medlemmernes holdninger overfor et politisk landskab, der vil trykke lønningerne i Danmark gennem import af arbejdskraft. Det er en holdning, som Malerforbundet og Serviceforbundet står sammen om, og derfor vil Serviceforbundet også tale jeres sag og holdninger, hvor der måtte være brug for det. 
 
Serviceforbundet bakker op om Malerforbundets kamp imod besparelser på erhvervsskolerne og dermed direkte på erhvervsuddannelserne, når der er unge mennesker uden en uddannelse, og lønmodtagere uden et arbejde. Vi står bag jeres krav om at virksomhederne skal tage deres ansvar alvorligt, og oprette flere praktikpladser. 
 
Serviceforbundet vil også gerne sige mange tak for samarbejdet med håbet om, at vi kan fortsætte arbejdet med at skabe de bedst mulige løn – og arbejdsvilkår for lønmodtagere i Danmark. Jeg vil gerne fremhæve det tætte samarbejde omkring den nylige fusion mellem LO og FTF, hvor vi i tæt dialog med ligesindede forbund arbejdede hårdt for at vores fælles synspunkter blev hørt og anerkendt. Her oplevede vi Malerforbundet som værende meget aktiv på samtlige politiske fronter, hvor det var muligt at gøre jeres indflydelse gældende. 
 
Mange tak for det.
 
Til slut vil jeg ønske jer nogle rigtig gode kongresdage, og forhåbentlig en kongres med mål og visioner for den næste kongresperiode.
 
På Serviceforbundets vegne
John Nielsen 
Forbundsformand 

 

Development: Hjemmesider.dk